Zelena luč za program 3+2

V petek, 19. marca 2021, je bil za frizersko stroko pomemben dan, saj so tridesetletna prizadevanja za nadgradnjo programa Frizer končno obrodila sadove. Ta program je bil v Sloveniji še zadnji, ki dijakom poklicnega izobraževanja ni omogočal nadaljevanja šolanja na svojem področju. Člani delovne skupine pravijo, da bo treba doreči še nekaj podrobnosti glede same izvedbe, vpisa in omejitev, a verjamejo, da bo za to še dovolj časa do začetka izvajanja programa.


Prva generacija že v šolskem letu 2022/23
Prva generacija frizerjev bo po sistemu 3+2 vpisana v šolskem letu 2022/23. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo program razpisala spomladi 2022. Septembra 2021 torej še ne bo vpisa.
Spremembo je dočakal tudi obstoječi triletni program, ki je bil zadnjih deset let nespremenjen. Obstoječi triletni program bo pri vpisu enakovreden novemu, izvajati pa se začel že v šolskem letu 2021/22.


Kdo se bo lahko vpisal v program 3+2?
Pogoj za vpis bo končan triletni program Frizer. Torej se dijaki drugih triletnih programov ne bodo mogli vpisati. Na vsaki od frizerskih šoli po Sloveniji bo predvidoma na voljo mest za en razred. Najbrž bo eden od kriterijev uspeh v šoli, vendar o tem odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To je ena izmed točk, ki jih bo še treba določiti pred izvedbo. V začetni fazi program še ne bo na voljo za izobraževanje odraslih, a bo v prihodnje tudi to zagotovo steklo.


Vsebine programa 3+2
V novi program je delovna skupina vključila vsebine, ki so v trendu, saj so želeli, da so bodoče generacije frizerjev opremljene s sodobnimi znanji, ki jim bodo v pomoč pri vodenju salona, poslovni komunikaciji, trženju … Na voljo bodo tudi izbirni moduli na temo naravne nege, naravnega barvanja las, brivstva …
Dijaki bodo imeli po zaključku programa 3+2 priznano peto stopnje izobrazbe. Ker gre za zasebni sektor, bo višina njihove plače odvisna od delodajalca. Bodo pa ti dijaki imeli vsekakor več teoretičnega kot tudi praktičnega znanja kot njihovi kolegi s končanim triletnim programom. Upoštevati moramo dejstvo, da bodo posamezniki po zaključku dodatnih dveh letih šolanja osebnostno bolj zreli od svojih mlajših kolegov in z bolj izdelano vizijo, kaj želijo postati.


V delovni skupini za pripravo programa so bili različni posamezniki kot so predstavniki frizerskih šol, OZS, Centra za poklicno izobraževanje, frizerji … Njihov namen pri snovanju je bil predvsem razvoj stroke in njena gradnja na novih temeljih.


Podrobnejši prispevek o programu boste lahko prebrali v naslednji številki revije Frizer, ki bo izšla v začetku junija.