Revije

Aktualna izdaja

Delovne knjižice so postale že del novejše zgodovine, a velika večina jo še vedno ima oziroma
jo hrani njihov delodajalec. V njih je pri enih več, drugih manj zapisov o preteklih zaposlitvah.
V prejšnjem sistemu ni bilo nič neobičajnega, če je bil v njej od začetka pa vse do upokojitve le
en zapis. Službe so bile zagotovljene in menjava delodajalcev ni bila tako pogosta, zato ni bilo
malo takšnih, ki so bili ves čas zaposleni v enem podjetju. Danes so takšni posamezniki zelo
redki. Eden izmed njih je naš tokratni intervjuvanec Igor Gradišnik, ki je bil kar 41 let zaposlen na
Iliriji in se je decembra upokojil. Poznajo ga predvsem frizerji z vzhodnega dela Slovenije, saj je bil
to njegov teren, ki ga je kot potnik pokrival. Samo dejstvo, da je bil tako dolgo zaposlen pri Iliriji,
seveda ni bil razlog za intervju. Je poln zanimivih zgodb in informacij o razvoju podjetja.

Arhiv revij