Smiljan Škarica - predsednik sekcije OZS

11. aprila 2022 je potekala volilna seja skupščine Sekcije frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na kateri so izvolili Upravni odbor za mandatno obdobje 2022—2026. Na mesto predsednika so izvolili Smiljana Škarico, podpredsednica pa je postala Brigita Pušnik. Poleg njiju so v upravnem odboru še Verica Banfi, Žana Budan, Luka Holešek, Leonida Hrovatin, Maja Jerkič, Barbara Podgrajšek in Valerija Vaupotič.

Foto: Kristijan Zagoranski