Novosti na področju ravnanja z embalažo

Prvo srečanje dobaviteljev kozmetičnih izdelkov
Ljubljana, 11. marec 2019

Sekcija frizerjev in Sekcija kozmetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji sta organizirali srečanje podjetnikov, ki uvažajo, distribuirajo ali proizvajajo kozmetične izdelke, ki se uporabljajo pri izvajanju kozmetične in frizerske dejavnosti, dejavnosti masažnih salonov, tetoviranju in podobnih storitvah. Mag. Katarina Železnik Logar iz IVD Maribor je predstavila nove obveznosti vezane na spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Obveznosti imajo tisti, ki prvi vnesejo embalažo na slovenski trg. Kar se proda v drugo državo, ali se morda del embalaže vrne dobavitelji, ni predmet te uredbe, vendar mora biti vse evidentirano.

Na FURS bodo morali poročati vsi proizvajalci, uvozniki ali pridobitelj plastičnih nosilnih vrečke (ne glede na količino). Prav tako vsi, ki imajo embalažo iz PVC in drugih halogeniranih olefinov. Imeti morajo tudi pogodbo z družbo za ravnanje z odpadki. Do sedaj so imeli te obveznosti le tisi, ki so dali na trg letno več kot 15 ton embalaže.

Novost je tudi, da se morajo v evidenco ARSO vpisati vsi, ki dajo letno na trg manj kot 15 ton embalaže. Za enkrat je le vpis v evidenco. Dajatev ni. Prav tako ni spodnjih količinskih omejitev. Izjem torej ni. Tudi če je embalaže le en kilogram. Vpišejo se proizvajalci, embalerji, uvozniki, pridobitelji blaga iz tujine. Prav tako proizvajalci in uvozniki servisne embalaže. To so ne glede na material vse vrečke na prodajnem mestu. Če so te vrečke plastične, moramo poznati debelino. Če je stena vrečke debelejša od 15 mikronov, je plačljiva. Vrečke debeline do 15 mikronov se uporabljajo iz higienskih razlogov ali za živila, ki niso pakirana. Papirnate vrečke so lahko brezplačne.

Zdaj se poroča za leto 2018. Upošteva se, koliko smo dali na trg. Kar je v skladišču, ni predmet poročanja. Poročilo mora biti oddano do konca marca 2019.

Gostja svetuje čim hitrejši vpis v ARSO, saj poteka vpis v dveh korakih in med enim in drugim korakom je lahko tudi 30 dni. Poroča se samo v aplikacijo Embalaža. Poročanja v papirnati obliki ni. Poroča se o količini in materialu embalaže. V primeru mešane embalaže, se poroča po materialu, ki prevladuje. Oblika evidentiranja znotraj podjetja je poljubna. Podlaga za poročilo so lahko izdani računi ali inventurni listi. Dobrodošlo je, da že sami dobavitelji navedejo čim več podatkov o embalaži.
Veliko je vprašanj o načinu izpolnjevanju obveznosti ravnanja z odpadno embalažo. Do 15 ton podjetje ne potrebuje pogodbe z družbo za ravnanje z embalažo (razen za izjeme; to je embalažo iz PVC-ja in drugih halogeniranih olefinov ter za plastične nosilne vrečke). Če želi stranka pravilno izpraznjeno embalažo vrniti, je naloga podjetja, da jo sprejme in zanjo ustrezno poskrbi.

Frizerji pogosto sprašujejo glede ovratnega traku. Ta ne sodi med embalažo.

Če vse kupimo pri dobaviteljih v Sloveniji, nimamo obveznosti.
Konkreten primer:
Frizerka oziroma kozmetičarka kupi šampone ali kreme za delo v salonu v EU ali uvozi iz tretjih držav (velja tudi prek spleta). Frizerka se mora v 30 dneh vpisati v ARSO, embalažo je dolžna stehtati po vrstah embalaže (karton, plastika ...), voditi evidenco za leto 2018 in do 31.3.2019 poročati. V primeru, da šampone/kreme kupuje pri dobavitelju v Sloveniji nima obveznosti.

Prisotne je posebej opozorila na poročanje o odpadkih - to se poroča že vrsto let. Pri poročanju glede odpadkov pa je pomembno, da je poročanje obvezno za vse, ki izpolnijo vsaj enega od kriterijev za poročanje (5 kg ali več nevarnih odpadkov ali 10 ton odpadkov ali 10 ali več zaposlenih).

Podjetje je že nekaj let dolžno poročati, v kolikor ima zaposlenih 10 oseb ali več. To velja tudi v primeru, če ni drugih odpadkov, o katerih se poroča. V tem primeru se na zadnji strani navede, da ni odpadkov, o katerih je treba poročati. Novost pri poročanju o odpadkih je način poročanja, saj letos prvič lahko poročajo samo prek sistema IS (v kolikor smo vpisani v IS pri Agenciji RS za okolje) ali prek excelovega obrazca, ki je dostopen na spletni strani ARSO in se ga kot priponko posreduje na e-naslov agencije. Poročanja na papirju letos ni več.

Glede vsebinskih vprašanj naj se posamezniki obrnejo na MOP (gp.mop@gov.si), če ne dobijo kode za prijavo, pa na ARSO (embalaza.arso@gov.si; (0)1 4784 557)